У семінарі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім.І.Франка, зав каф. екології, доц. Мамчур. З.І., заст. декана біологічного ф-ту, доц. Микієвич І.М., заст. декана біологічного ф-ту з виховної роботи Тарновська А.В., зав.каф. ботаніки, проф. Тасєнкевич Л.О., зав. каф. фізіології та екології рослин, проф. Терек. О.І., зав. каф. біофізики та біоінформатики, проф. Санагурський Д.І., зав.каф. фізіології людини і тварин, проф. Манько В.В., куратор гербарію KW Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (м.Київ), ст.наук.сп. Шиян Н.М., куратор гербарію LWS Львівського державного природознавчого музею НАН України, наук. сп. Данилюк К.М., куратор гербарію LWKS Інституту екології Карпат НАН України, ст. наук. сп. Сичак Н.М., завідувач гербарію LW Львівського національного університету імені Івана Франка Хміль Т.С., керівник відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України, ст. наук. сп. Кагало О.О., директор ботанічного саду ЛНУ ім.І.Франка, доц. Прокопів А.І., заст. директора ботанічного саду ЛНУ ім.І.Франка Кардаш Я.В., працівники Львівського державного природознавчого музею НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, біологічного факультету, кафедри ботаніки, аспіранти, студенти.

Були представлені доповіді:

  1. Тасєнкевич Л.О. Іменні колекції ХІХ — ХХ століття у гербарії Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка.
  2. Шиян Н.М. Історичні гербарні колекції України та їх дослідження.
  3.  Кагало О.О. Правовий статус гербаріїв України — реалії сьогодення та перспективи.
  4.  Хміль Т.С. Представлення роботи “Колекція мохів А. Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)”.
  5. Жук О.О. Колекція Г. Кшемєнєвської в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).
  6. Пірогов М.В. Ліхенологічна колекція гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).

Щиро дякуємо всім учасникам семінару!

Резолюція наукового семінару присвяченого 230-річчю заснування Гербарію