Гербарій LW найстаріший в Україні і входить до 30 найстаріших гербарних колекцій світу. Він внесений до світового гербарного реєстру “Index Herbariorum”(New York, 1990). Колекція відображає зміни рослинного покриву більше ніж за 200 років, документує склад флори західних регіонів України, особливо Українських Карпат та Європи. Історія гербарію тісно пов’язана з викладанням ботаніки та флористичними дослідженнями в університеті.

Біологічний факультетПершим офіційним ботаніком був професор Львівського університету Б.Шиверек (B. Schivereck – 1742-1807). Власне він заснував гербарій університету. В 1820 р. екстраординарний професор ботаніки Е.Вітман займається зборами рослин. Цю роботу продовжує учень Е.Вітмана  О.Завадський (A. Zawadzki – 1798-1868), який з 1827 р. був асистентом і активно займався дослідженням флори Галичини. Його збори з цієї території є одними з найдавніших у нашому гербарії.

У 1848 р. пожежею була знищена більша частина колекції. Тому професор
Г.Лобажевський (H.Łobarzewski –1815-1862), який з 1850 р. керує роботою гербарію, організував отримання з Відня дублетних зразків, і в такий спосіб відновив гербарій, вперше опублікував у своїх працях (Musci frondosorum. Species novae Haliciensis// Natur. Abhand., 1847. Vol.1. P.2-15; Musci Hypnoidei Haliciae rariores // Leopoli, 1849. P. 1-23) дані про мохи з Галичини та зібрав досить багатий гербарій, який зараз зберігається у гербаріях Державного Природознавчого музею НАН України та Варшавського університету. По смерті Г.Лобажевського, в 1862 р., професор ботаніки А.Вайс (Adolf Weiss – 1837-1894) зайнявся впорядкуванням і розширенням гербарію: закупив колекцію екзотичних рослин Гефера, унікальну колекцію Ф.Шура, започаткував робочу бібліотеку гербарію. В 1872 р. А.Вайс переїхав до Праги і професором ботаніки університету працює Т.Цісельський (T.Ciesielski – 1846-1916). За час його діяльності фонди гербарію значно поповнились зборами з Галичини, в тому числі з оклиць Львова, одинадцятьма серіями ексикат гербарію “Flory Polskiej”, унікальною колекцією Й.Лаговського з Прибайкалля, яка була куплена Б.Дибовським, колекцією мохів Татр Г.Халубінського (подарунок варшавського Towarzystwa Ogrodniczego, зібраних у 1870 – 90 роках у Татрах і налічує близько 750 пакетів і приблизно 180 видів), зборами із Західної Європи (близько 30 тис. зразків, подарунок А. Дельмара), зборами Ф.Гербіха, Й.Пачоського, В.Шафера з різних частин Європи.

Гербарні фонди містять багато зборів Є.Волощака (E.Wołoszczak –1835- 1918) – видатного дослідника флори Європи, доктора ботаніки і зоології Львівської політехніки. У 1886 р. Є.Волощак розпочинає багаторічні польові дослідження флори північного макросхилу Карпат від Черемошу аж до Татр. Описав нові види з родів Aconitum, Crepis, Hieracium, Melampyrum, доповнив відомості про поширення багатьох видів, склав детальні флористичні списки. У1893-1904 рр. спільно з А.Реманом видають серію гербарних зразків “Flora Polonica Exiccata”(1031номер) – Zielnik flory polskiej. У 1882-1910 рр. професором географії працював А.Реман, який збагатив гербарій зборами з різних регіонів світу. Професор М. Раціборський у 1909 –1912 рр. та його учень В.Шафер активно займались збором гербарного матеріалу. Є багато гербарних зразків видатного львівського ботаніка, професора Б.Блоцького (B.Błocki – 1854 – 1919), який все життя активно займався збором цінного гербарного матеріалу з Поділля, Східних Карпат, околиць Львова. Описав нові таксони з родів Potentilla, Viola, Rosa, Galium, Hieracium, Euphrasia, Spiraea, Cytisus. Типовий матеріал виділений  з фондів частково.

У 1925-1939 рр. кафедрою ботаніки керував професор С.Кульчинський (S.Kulczyński – 1895-1975). Він та його учні  активно займалися вивченням флори Поділля та Карпат. У гербарії зберігається колекція мохів С.Кульчинського з території Польщі періоду 1924 – 1928 років, у якій налічується 56 пакетів, збори Й.Мотики з Поділля, Й.Мондальського з Карпат, С.Толпи з Карпат, бріологічний гербарій Р.Вільчека з Чорногори (2261 пакет ), переважно з урочищ Кізі-Улоги, Гаджина, Погорілка, Шпиці, Кедроватий, зібраний ним у 1927 році,  Б.Шафрана з Чорногори (88 пакетів) та Полісся (97 пакетів), яку зібрали різні автори в 1927 – 1933 роках та опрацював Б. Шафран, Г.Козія з Карпат і Поділля та ін.

Значне місце серед колекцій Гербарію посідають колекції Антона-Йозефа Жмуди (Żmuda), який був
автором збірки мохоподібних папкиBryotheca Polonica (Żmuda A.J. Bryotheca polonica (Cz. I, N 1-50) // Kosmos, 1911. – Vol. 35. – S. 15-22; Bryotheca polonica (Cz. II, N 51-100) // Kosmos, 1912. – Vol. – 37. – S. 118 – 125; Bryotheca polonica (Cz.III, N 101-150) // Kosmos. 1912. – Vol. 37. – S. 662-670). Мохоподібні з території Польщі збирали, окрім А. Жмуди, К. П’єх (K. Piech), Р.
Тархальська (Tarchalska), Й. Леваковська (Lewakowska), а визначав Т.Віснєвський (Wiśniewski). Т.Вільчинський (Wilczyński) у 1912 році започаткував свою колекцію мохів “Zielnik Wilczyńskiego” (165 пакетів з околиць Львова, Івано-Франкового, Любеня, Розточчя, Покутських Карпат, Поділля, Татр, околиць Кракова), що представлена зборами відомих ботаніків В.Шафера (Szafer), Флори Лілієнфельд (Lilienfeldówna), М.Раціборського (Raciborski), а також С.Федоровича (Fedorowicz), К. Рупперта (Rоuppert), Т.Віснєвського (Wiśniewski).  Й.Крупа (Krupa) упорядкував колекцію, яку зібрав він та інші ботаніки у 1876 – 78 роках. Це зразки мохоподібних, зібрані на території сучасної Польщі (переважно Пуща Неполоміцка та околиці Кракова), запаковані в пакети або наклеєні на аркуш паперу із позначенням місць збору, року та підписом колектора. Колекція Крупа налічує близько 400 зразків мохів, у тому числі і печіночників.

З післявоєнних років заслуговують уваги збори М.Попова з Карпат, міст Києва та Львова, з Придністров’я, М.Юзьківа  із Закарпаття і Карпат, М.Бухала, С.Мельника, Є.Шишової, О.Щербини, збори геоботанічної експедиції ЛНУ ім. І.Франка з Казахстану, Алтаю. У 1980-1990 рр. гербарій поповнився зборами з західних регіонів України, Польщі, Словаччини, Чехії (С.Волгін, А.Зеленчук, М.Загульський, Я.Кардаш, О.Кагало, І.Данилик, Л.Гинда, Н.Сичак, В.Ткачик та інші).

У 1990 р. гербарій отримав колекцію професора Т.Вільчинського ( близько 50 тис. аркушів), яка потребує опрацювання. Фонди гербарію поповнюються і співробітниками кафедри ботаніки ЛНУ ім. І.Франка: А.Степанова, З.Мамчур, М.Пірогов, В.Гончаренко.

До 2002р. роботою Гербарію керував старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Михайло Миколайович Загульський. Його збори, в основному із західних регіонів України, нараховують кілька тисяч зразків. Він також займався вивченням історії ботаніки в регіоні. Розуміючи всю цінність гербарної колекції, М.Загульський ініціював створення  у 1992 р. Гербарію як наукового держбюджетного підрозділу при кафедрі морфології, систематики і фізіології рослин зі штатом у кількості трьох осіб: завідувача, інженера І категорії, старшого лаборанта.