07.11.2013

Відбувся науковий семінар, присвячений 230-річчю заснування гербарію LW

У семінарі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім.І.Франка, зав каф. екології, доц. Мамчур. З.І., заст. декана біологічного ф-ту, доц. Микієвич І.М., заст. декана біологічного ф-ту з виховної роботи Тарновська А.В., зав.каф. ботаніки, проф. Тасєнкевич Л.О., зав. каф. фізіології та екології рослин, проф. Терек. О.І., зав. каф. біофізики та біоінформатики, проф. Санагурський Д.І., зав.каф. фізіології людини і тварин, проф. Манько В.В., куратор гербарію KW Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (м.Київ), ст.наук.сп. Шиян Н.М., куратор гербарію LWS Львівського державного природознавчого музею НАН України, наук. сп. Данилюк К.М., куратор гербарію LWKS Інституту екології Карпат НАН України, ст. наук. сп. Сичак Н.М., завідувач гербарію LW Львівського національного університету імені Івана Франка Хміль Т.С., керівник відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України, ст. наук. сп. Кагало О.О., директор ботанічного саду ЛНУ ім.І.Франка, доц. Прокопів А.І., заст. директора ботанічного саду ЛНУ ім.І.Франка Кардаш Я.В., працівники Львівського державного природознавчого музею НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, біологічного факультету, кафедри ботаніки, аспіранти, студенти.

Були представлені доповіді:

  1. Тасєнкевич Л.О. Іменні колекції ХІХ — ХХ століття у гербарії Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка.
  2. Шиян Н.М. Історичні гербарні колекції України та їх дослідження.
  3.  Кагало О.О. Правовий статус гербаріїв України — реалії сьогодення та перспективи.
  4.  Хміль Т.С. Представлення роботи “Колекція мохів А. Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)”.
  5. Жук О.О. Колекція Г. Кшемєнєвської в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).
  6. Пірогов М.В. Ліхенологічна колекція гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).

Щиро дякуємо всім учасникам семінару!

Резолюція наукового семінару присвяченого 230-річчю заснування Гербарію

10.04.2013
Науковий семінар з нагоди 230-річчя заснування Гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка

З нагоди 230-річчя заснування Гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічному факультеті університету буде проведений семінар « Гербарію LW – 230: минуле, сучасне і майбутнє».
Інформуємо Вас, що семінар відбудеться 18 жовтня 2013 року в ауд. 332
о 10.00.
З нагоди ювілею Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, серія біологія, випуск 64 буде друкувати матеріали з наступної проблематики:
– гербарна справа – проблеми і їх вирішення;
– колекційний фонд Гербарію LW і його значення для науки;
– типовий матеріал гербаріїв – безцінний фонд світової ботанічної науки.
З вимогами до публікацій можна ознайомитись на сторінці Вісника: http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm.
Роботи просимо надсилати до 1 червня 2013 р.
Оплата за публікацію – після прийняття роботи до друку.
Просимо повідомити нам про свій намір взяти участь у семінарі до 10 травня 2013 року.
Адреса для контакту: herbarium30@gmail.com; tetyanakhmil@gmail.com
Дякуємо за участь!
З повагою,
Організатори семінару.

31.01.2011
17 грудня 2010 року на кафедрі ботаніки біологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка в аудиторії 329 відбувся науковий семінар «Ботанічні дослідження та природоохоронна діяльність Михайла Загульського»

17 грудня 2010 року на кафедрі ботаніки біологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка в аудиторії 329 відбувся науковий семінар «Ботанічні дослідження та природоохоронна діяльність Михайла Загульського», присвячений 50-річчю від дня народження завідувача гербарію, відомого орхідолога, кандидата біологічних наук М.М. Загульського.

В ньому взяли участь академік НАН України Голубець М.А., директор Державного природознавчого музею НАН України (м.Львів) докт. Чорнобай Ю.М., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ЛНУ ім.І.Франка доц. Мамчур З.І., в.о. декана біологічного факультету доц. Хамар І.С., в.о. завідувача кафедри ботаніки проф. Тасєнкевич Л.О., завідувач кафедри фізіології та екології рослин проф. Терек О.І., науковці, працівники Інституту екології Карпат НАН України, Державного природознавчого музею НАН України, ЛНУ ім.І.Франка – всього 36 чоловік. Були підготовлені доповіді – «Науковий доробок Михайла Загульського» Т. Хміль, І.Тимченко; «Гербарні збори Михайла Загульського в колекції LW» О. Жук; «Нові знахідки орхідних у західних регіонах України» І.Данилик; зачитано матеріали М.Вахрамєєвої (ст. наук. співробітника МДУ ім. М.В.Ломоносова) «О Михаиле Загульском». Прозвучало багато коротких виступів, спогадів, слушних думок і побажань. Підготовлено постер про життя і діяльність М.Загульського.